Route

U kan uw GPS instellen naar Dikberd 25 te Herentals, dat is de locatie van onze terreinen waar ook de start zal plaatshebben.

Als u via de autosnelweg E313 Antwerpen-Hasselt komt, neemt u uitrit 22 Herentals-Oost, en volgt u richting Herentals. Van zodra u de brug over het Albertkanaal kruist neemt u de parallelweg richting Industriegebied Dikberd.

Parkeren

U kan uw wagen parkeren als volgt:

Zorg er steeds voor dat u ruimte laat voor hulpdiensten, andere voertuigen en eventuele vrachtwagens! U bevindt zich in een industriegebied, er zijn normaal weinig vrachtwagens die hier op zondag komen, maar u houdt er wel best rekening mee.

Wij vragen u met aandrang om niet te parkeren aan de manage op het einde van de straat, zodanig dat de bezoekers van de manage nog correct hun wagens kunnen parkeren!

Inschrijving & deelname

We vragen u om zich ongeveer 30 minuten voor het startuur te melden aan het secretariaat. Zodanig dat wij het gezondheidsboekje van de hond kunnen controleren en u uw startnummer kunnen bezorgen.

Na uw deelname kan u zich terug melden bij het secretariaat, tegen inlevering van het startnummer krijgt u nog een dagprijs met allerlei lekkers voor je hond.

Supporters kunnen een deel van het parcours meelopen, maar mogen géén enkele hindernis nemen. Merk op dat er voor enkele hindernissen geen bypass voorzien is.